Als de ouder(s)/verzorger(s), de leerling en de begeleider het erover eens zijn dat het doel behaald is en de resultaten stabiel blijven, kan de begeleiding afgebouwd worden. Hoe dat gebeurt verschilt per leerling en per situatie. Een mogelijkheid is om van twee uur in de week naar een uur in de week en vervolgens naar een uur in de twee weken te gaan. Of we bouwen de lengte van de contactmomenten af.