In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo leggen we uit waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

HogerOp

Je leest op dit moment de privacy verklaring van HogerOp. HogerOp is bedrijf dat zich richt op het geven van bijles, trainingen, studiecoaching en huiswerkbegeleiding.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door HogerOp verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt bij het gebruik van jouw gegevens door HogerOp, neem dan gerust contact op!

Doel

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door HogerOp. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Contact opnemen
Je gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met HogerOp via de website. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

02. Aanmelden voor begeleiding of training
Je gegevens worden verzameld als jij je aanmeld voor begeleiding of een training bij HogerOp via de website. In dit formulier wordt gevraagd om de benodigde gegevens van de leerling, ouder of verzorger en de school naam.

03. Analytics
De website van HogerOp verzamelt je gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Ontvangers

De gegevens die HogerOp ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. TransIP – email
De e-mail van HogerOp wordt gehost bij TransIP. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van TransIP.

02. TransIP – website
De website en back-ups van de website worden gehost bij TransIP. Gegevens die jij achterlaat op de website van HogerOp zijn op de servers van TransIP opgeslagen.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door HogerOp, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met HogerOp via mail of via de website, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

02. Aanmelden voor begeleiding of training
Op het moment dat je het formulier gebruikt voor een aanmelding voor begeleiding of training, dan worden die gegevens, zoals naam, leerling gegevens en schoolgegevens, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

03. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door HogerOp of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar HogerOp. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van HogerOp privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van HogerOp ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Jouw rechten

01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij HogerOp vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met HogerOp. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door HogerOp.

03. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij HogerOp vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

04. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat HogerOp niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat HogerOp jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@hogerop.nu onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

HogerOp verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten van HogerOp. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan HogerOp de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met HogerOp met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

HogerOp behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer HogerOp dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van HogerOp te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website op de harde schijf van je computer wordt geplaatst als je een website bezoekt. Cookies hebben als belangrijkste functie om gebruikers van elkaar te onderscheiden.
Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je bij een bezoek aan onze website niet constant dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies zijn bedoeld om het gebruiksgemak van een website makkelijker te maken. Daarnaast gebruiken we cookies om op basis van je getoonde interesse relevante aanbiedingen te kunnen doen. Er zijn verschillende soorten cookies met elk een ander doel.

01. Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat een website goed functioneert. Deze cookies zorgen ervoor dat:

  • Informatie wordt doorgegeven van de ene naar de andere pagina als je bijvoorbeeld veel gegevens moet invullen,
  • De instellingen voor het weergeven van video’s (zoals gewenste buffergrootte en resolutiegegevens) worden opgeslagen,
  • De browserinstellingen voor een optimale weergave voor onze website kunnen worden uitgelezen,
  • Het mogelijk is om te reageren op de website.

02. Statistieken/Analyse
Van de informatie die we verzamelen, worden statistieken gemaakt. Deze gegevens geven ons inzicht in het gedrag van bezoekers op de website. Door dit gedrag te analyseren, kunnen we de structuur, de navigatie en de inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken. De gegevens worden niet herleid naar individuele personen. Deze cookies zorgen ervoor dat:

  • Het aantal bezoekers aan webpagina’s op deze website wordt bijgehouden,
  • De tijdsduur van elke bezoeker wordt bijgehouden,
  • De volgorde wordt bepaald waarin bezoekers pagina’s bezoeken,
  • Het makkelijk wordt om te beoordelen welke delen van de website aanpassingen nodig hebben.

03. Overige / onvoorziene cookies
Het kan zijn dat er cookies op deze website worden geplaatst van derde partijen waar HogerOp geen weet van heeft.
Als deze website cookies bevat in deze categorie, neem contact met ons op. Of neem contact op met de derde partij die de cookie heeft geplaatst.

04. Browserinstellingen – geen cookies
Wil je helemaal niet dat cookies op jouw computer worden geplaatst? Pas dan je browserinstellingen aan, zodat je een waarschuwing krijgt als cookies worden geplaatst. Instellingen gelden voor een specifieke browser op een specifiek apparaat. Als je het gebruik van cookies weigert, kunnen we niet garanderen dat onze website goed werkt. Enkele functies kunnen verloren gaan of delen van de website kunnen niet worden getoond.

Instellingen verschillen per browser. Pas ze hier aan: