Waar wordt de begeleiding gegeven?
In de bedrijfslocatie De Stomme van Campen, Oudestraat 218-220, Kampen. Daar is op de bovenste verdieping een werkruimte ingericht om leerlingen te begeleiden.

Kan begeleiding aan huis gegeven worden?
In overleg kan begeleiding aan huis gegeven worden. Daaraan zijn extra kosten verbonden van 2,50 euro in Kampen en 4,50 euro in IJsselmuiden.
Huiswerkbegeleiding kan alleen gegeven worden in onze werk- en leerruimte aan de Oudestraat 218-220.

Hoe verloopt de betaling van de begeleiding?
In de eerste week van de nieuwe maand krijgt u per e-mail de factuur. Die factuur dient u binnen 10 werkdagen, ovv het factuurnummer, te betalen. Het rekeningnummer en factuurnummer staan op de factuur.

Wat moet ik doen als mijn zoon of dochter begeleiding gemist heeft?
Er wordt contact met u opgenomen om te overleggen of de begeleiding verplaatst of ingehaald kan worden.

Waarom kan de begeleiding niet gewoon vervallen?
De ervaring heeft geleerd dat leerlingen die regelmatig een begeleidingsmoment missen minder goede resultaten behalen. Continuïteit is dus erg belangrijk. Daarnaast wordt energie en tijd in de voorbereiding van begeleiding gestoken.
Alleen als het echt niet haalbaar is om de begeleiding in te halen, kan die vervallen.

Wat moet ik doen als mijn zoon of dochter ziek is en niet naar bijles kan komen?
Het kan voorkomen dat uw zoon of dochter ziek is en niet naar bijles kan komen. Wilt u voor 9.00 uur hem of haar afmelden? Dan kan via e-mail, telefoon of sms/whatsapp. Indien u uw zoon of dochter vergeet af te melden, wordt de helft van het lesgeld in rekening gebracht. Vervolgens wordt later op de dag of de volgende dag contact met u opgenomen of het mogelijk is om de gemiste les in te halen. Indien dat lukt, wordt voor die les ook de helft van het lesgeld in rekening gebracht.

Wat moet ik doen als mijn zoon of dochter vanwege geplande activiteiten op school niet naar bijles kan komen?
Meestal geven leerlingen aan wanneer een bijzondere activiteit (bijvoorbeeld projectdag) op de bijles gepland staat. Daarnaast zal de begeleider daar regelmatig naar vragen.
Afhankelijk van hoeveel huiswerk de leerling heeft, zal de bijles vervallen of naar een ander tijdstip verplaatst worden. Er wordt geen extra lesgeld in rekening gebracht als de les vervalt.

Wat moet ik doen als mijn zoon of dochter om andere redenen niet naar bijles kan komen?
Indien u voor 9.00 uur die ochtend weet dat de bijles niet door kan gaan kunt u dat via e-mail, telefoon of sms/whatsapp doorgeven. Als de bijles niet voor 9.00 uur afgezegd kan worden neem dan z.s.m. telefonisch contact op. Er zal dan bekeken worden of de les verzet kan worden of niet. Of er lesgeld in rekening wordt gebracht is afhankelijk van de situatie (bijvoorbeeld of er sprake is van overmacht of niet).

Worden kosten doorberekend als de docent de begeleiding afzegt?
Nee, die worden niet in rekening worden gebracht.

Hoe kan ik de bijlessen opzeggen?
De bijlessen dienen uiterlijk twee weken tot één maand van te voren opgezegd te worden. Dat geeft ons te tijd om de lessen goed af te ronden. Voor de zomervakantie horen we graag of de begeleiding van uw zoon of dochter na de vakantie doorgaat.

Welke begeleidingsvormen zijn er bij HogerOp Huiswerkbegeleiding?
Bijles, huiswerkbegeleiding, trainingen in diverse vaardigheden en studiecoaching.

Wat houdt bijles in?
Tijdens deze vorm van begeleiding ligt de nadruk op het begeleiden met een vak. Tijdens deze lessen wordt leerstof die niet begrepen wordt uitgelegd en wordt met de leerstof geoefend. Daarnaast worden leerlingen begeleid in hoe ze de inhoud van het vak waar ze moeite hebben het beste kunnen leren. Er wordt concreet geoefend met leren en leertips meegegeven.
Daarbij wordt zo veel mogelijk aangesloten op de manier van leren van de leerling. We laten de leerling zo veel mogelijk zelf een antwoord bedenken om zo hun probleemoplossend vermogen te stimuleren.

Wat houdt huiswerkbegeleiding in?
Als een leerling de intelligentie heeft om het huiswerk te maken, maar niet voldoende motivatie heeft of het huiswerk snel afraffelt, kan huiswerkbegeleiding een oplossing zijn. De leerling werkt individueel in een ruimte met nog een aantal leerlingen. Daar is toezicht zodat een leerling hulp kan vragen. Als de leerling binnenkomt wordt een planning gemaakt en gevraagd of de leerling nog hulp nodig heeft bij een bepaald vak. Indien nodig worden cijfers en lesstof besproken, leerstof overhoord en leertechnieken aangeleerd.

Wat houden de trainingen in?
Veel leerlingen kunnen goe meekomen op school, maar lopen toch tegen kleine zaken aan, zoals: hoe kan ik een goed antwoord geven op een open vraag, zonder een hele lap tekst op te schrijven en zo veel tijd te verliezen? Andere leerlingen vinden leesvaardigheid Engels erg lastig, terwijl de rest van het vak goed gaat. In relatief korte tijd leert de leerlingen de fijne kneepjes om een vaardigheid te verbeteren.

Wat houdt studiecoaching in?
Wanneer uw zoon of dochter goed meekan op school, maar toch een steuntje in de rug wil hebben, kunt u kiezen voor studiementoraat. Tijdens vorm van begeleiding wordt de leerlingen op dezelfde manier begeleid als tijdens huiswerkbegeleiding, maar het contactmoment is korter, 1/2 tot 1 uur in de week. Daarnaast is de frequentie is minder, 1 keer in de week. Deze vorm van begeleiding is één op één.

Lopende kosten tijdens de vakantie door?
U betaalt alleen voor de begeleiding die uw zoon of dochter krijgt. Dus als hij of zij in de vakantie begeleiding krijgt zal dat in rekening gebracht worden. Krijgt uw zoon of dochter geen begeleiding dan ontvangt u geen rekening.