Visie op leren

Er zijn veel visies en definities op het gebied van leren. En nog steeds houden mensen zich bezig met vragen als: hoe leer je, onder welke omstandigheden leren mensen het best en wat is de invloed van je persoonlijkheid en je omgeving op hoe goed je kunt leren?

Leren gaat pas goed als er een juiste balans is tussen spanning en ontspanning. De spanning is nodig om te kunnen focussen. Als de lesstof te saai is of als er geen voldoende (externe) druk is, zoals een toets, is er onvoldoende spanning en te weinig concentratie. Als er te veel spanning is, lukt het ook niet om je te concentreren. Spanning kan van binnen uit komen, zoals stress omdat er te weinig tijd is om te leren. Maar stressbronnen kunnen ook buiten jezelf liggen, zoals geluiden om je heen. 

Hieronder is een afbeelding te zien waarin het verband tussen stress en prestatie wordt weergegeven. De top van de grafiek ligt bij iedereen anders. De ene persoon heeft meer stress nodig om tot een goede prestatie te komen dan een ander persoon.  

Tijdens de begeleiding hebben we niet alleen aandacht voor de vakinhoud en leerstrategieën, maar ook voor alle aspecten die te maken hebben met de balans tussen inspanning en ontspanning. We kijken dus naar welke omstandigheden er voor zorgen dat de leerling de leerstof zo goed mogelijk op kan nemen en kan verwerken. Dit is een mooie ontdekkingstocht, want geen interventie werkt altijd op elk moment en overal. De vraag is: wat werkt op dit moment het beste? 

Die omstandigheden kunnen betrekking hebben op de werkplek. Is het een plek waar de leerling zich veilig en op zijn gemak voelt? Ook kijken we naar de gevoelsmatige kant van leren. Hoe bekwaam en autonoom voelt de leerling zich? Welke opvattingen heeft hij over leren? Moet je een spreekwoordelijke wiskundeknobbel hebben om een voldoende voor dat vak te halen? 

Dat alles leidt tot de vraag: wat is succes voor de leerling? Voor sommigen is dat een 5 of een 6, maar voor anderen is succes een 8 of ervaren dat hij makkelijker kan leren of beter wordt in plannen en organiseren. 

Succeservaringen zijn belangrijk, want die leiden tot motivatie. Motivatie leidt weer tot meer inzet en een grotere kans op succes. Zo is de cirkel weer rond. We gaan als ouders, leerling en begeleider op zoek naar die succeservaringen. 

Pedagogische visie

Competent, autonoom en verbonden

Iedereen heeft de behoefte om zich competent, autonoom en verbonden te voelen. Daarom gaan we uit van wat de leerling al kan en goed doet en dat gaan we verder uitbouwen. Met de leerling wordt gezocht naar de juiste balans tussen zelfstandigheid en ondersteuning. In de eerste weken na de aanmelding dat de begeleiding intensief zijn, maar de intensiteit zal naar verloop van de begeleiding afnemen. Als de leerling aangeeft dat hij bepaalde onderdelen van de begeleiding zelfstandig wil doen, is daar ruimte voor. Tegelijkertijd wordt hij wel stevig bevraagd op de aanpak van het maken en leren van zijn huiswerk. Binnen een veilige leeromgeving mag de leerling leren van zijn ‘fouten’ en successen. Zo ervaart hij dat hij ook zelfstandig successen kan boeken en zal zijn zelfvertrouwen toenemen. Dit heeft een goede invloed op de ervaren autonomie. 

Veilige leeromgeving

Een veilige leeromgeving staat bij ons voorop. In zo’n leeromgeving maken we geen fouten: de leerling doen het in een keer goed of hij leert ervan. Ook zullen leerlingen ervaren dat ze niet in alle vakken goed zijn. Je kunt niet overal goed in zijn, maar je kunt wel overal beter in worden. Een veilige leeromgeving houdt ook in dat de leerling gezien wordt. Er zijn niet alleen gesprekken over het leerwerk, maar ook over persoonlijke zaken. HogerOp is een plek waar leerlingen hun gevoelen en frustraties over school kunnen uiten en bespreken. 

Visie op zelfsturing 

We leven in een tijd waarin van leerlingen gevraagd wordt om zelf initiatief te nemen en hun leerproces steeds meer zelf te sturen en vorm te geven. Bij HogerOp schenken we veel aandacht aan de ontwikkeling van die zelfsturing. Hier is te lezen wat we onder zelfsturing verstaan.  

Goede resultaten

Wat zijn de kenmerken van leerlingen die goede resultaten halen? Leerlingen die goede resultaten bereiken hebben voldoende:

Missie

Onze missie is dat elke leerling vol zelfvertrouwen met voldoende zelfkennis op een zelfstandige manier zijn of haar manier van leren efficiënt in de praktijk kan brengen; nu en in de toekomst.

Tanieka Zijderveld MSc.

Mijn naam is Tanieka Zijderveld. Sinds 2008 ben ik bevoegd om aardrijkskunde op het voortgezet onderwijs te geven. Na die studie heb ik op Universiteit van Utrecht onderwijskunde gevolgd. Die opleiding is in 2011 afgerond.
Tijdens de docentenopleiding heb ik twee jaar als docent aardrijkskunde gewerkt en in de periode dat ik in Utrecht studeerde heb ik bijles bij een huiswerkinstituut gegeven. Sinds begin februari 2012 ben ik de eigenaar van de huiswerkbegeleidingsdienst HogerOp.

Waarom HogerOp?

  • Studiestrategieën waar je je hele leven wat aan hebt (je krijgt ze mee op papier en digitaal)
  • Veel aandacht voor de ontwikkeling van zelfregulatie
  • Gratis werkplek om huiswerk te maken als je uit school moet wachten op de bijles
  • Snelle plaatsing en verzetten van begeleiding is meestal mogelijk
  • Voor elke leerling een passende aanpak

Referenties

Onze zoon had in VWO 6 moeite met een aantal vakken en vooral de planning van het huiswerk maken en leren.
Dankzij de heldere analyse en wekelijkse begeleiding van HogerOp kwam daar maar structuur in.
Wij bevelen daarom deze gedegen coaching van harte aan in de weg naar zelfstandig studeren.

— Ouders van Siebren