Moeite met wiskunde? Of krijg je de Engelse grammatica niet onder de knie? Weet je niet hoe je geschiedenis moet leren? Dan is bijles wat voor jou!

De nadruk van bijles ligt op inhoudelijke uitleg van een of meerdere vakken en het leren leren van een vak.  Deze vorm van begeleiding is bedoeld voor leerlingen die ondanks de uitleg en eventuele hulp op school moeite blijven houden met het vak.

Deze vorm van begeleiding is één op één of hooguit met twee leerlingen.

Inhoud van de begeleiding:

  • Plannen van huiswerk
  • Bespreken van de manier van leren/aanpak m.b.t. het vak en die eventueel aanpassen
  • Uitleg van de leerstof
  • Samen oefenen met het toepassen van de leerstof
  • Bespreken van het nakijken en evalueren van huiswerk van het betreffende vak
  • Evalueren van cijfers van het betreffende vak