Willen jullie de leerlingen beter ondersteunen door ze goede leerstrategieën aan te leren? Willen jullie coaches opleiden om leerlingen te coachen in zelfsturing? Behoefte aan een onderwijskundige die hierin meedenkt en/of de kar trekt?

Ondersteuning bij inhalen van achterstanden

Professionele begeleiding voor jullie leerlingen en studenten 

Vanwege de (gedeeltelijke) lockdown hebben de meeste leerlingen thuis lessen moeten volgen. Daardoor hebben sommige leerlingen achterstanden opgelopen. De overheid verstrekt 8,5 miljard aan subsidie om onderwijsachterstanden bij leerlingen weg te werken.

De VO-raad adviseert scholen om (extra) aandacht te besteden aan de persoonlijke ontwikkeling, studievaardigheden en werkhouding van leerlingen. Dit wordt zelfsturing genoemd.

Wat kan ik concreet voor jullie (leerlingen) betekenen?

 • Vakinhoudelijke bijles/examentraining.
 • Bijles gericht op inhalen van achterstanden (zomerschool).
 • Huiswerkbegeleiding gericht op het ontwikkelen van de zelfsturing (door middel van het bordspel dat door een onderwijsspecialist uit het PO en mijzelf ontwikkeld is).
 • Opzetten van een huiswerkklas/groep.
 • Coachen van collega’s om leerlingen te begeleiden in het ontwikkelen van hun zelfsturing.

Benieuwd naar meer mogelijkheden? Neem contact op


Bordspel ‘ontwikkel zelfsturing bij leerlingen’

Samen met een onderwijsspecialist PO ontwerp ik een bordspel zodat leerlingen in een veilige en gezellige sfeer kunnen ontdekken hoe ze leren, welke tools ze al tijdens het leren gebruiken en hoe ze hun manier van leren kunnen verbeteren.

Al een aantal jaar zie ik de vraag naar huiswerkbegeleiding toenemen. Veel leerlingen weten niet goed hoe ze moeten leren en hoe ze zichzelf moeten aansturen als ze op het VO zitten. Er zijn veel ‘leerstrategieën’ die goed helpen, maar vaak bemerk ik dat leerlingen die niet weten of niet goed gebruiken. Een goede manier om de zelfsturing te ontwikkelen is groepsgewijs en inspelend op de persoon. Daar is dit spel op gericht.

Verloop ontwikkeling spel

Hoe ver zijn we met het spel? Het begint al vorm te krijgen. We hebben een prototype gemaakt en we zijn volop aan het testen. Daarnaast is de handleiding en theoretische achtergrond (verantwoording) zo goed als af. Terwijl we de laatste aanpassingen verwerken, zijn we in gesprek met educatieve uitgeverijen.

Houd Facebook en de website in de gaten voor meer informatie.

Meer informatie over het spel? Neem contact op


Workshop

Workshop 1 – Hoe ontwikkel ik zelfsturing en motivatie bij mijn leerlingen?

Dat is misschien wel de grootste en belangrijkste vraag in het onderwijs: hoe zorg ik ervoor dat leerlingen (intrinsiek) gemotiveerd raken en zelfstandig leren? Hoe krijg ik leerlingen zover dat ze tussentijd wel de les voorbereiden, tussendoor leren en actief mijn les opnemen? Kortom: wat kan ik wel doen en wat moet ik vooral niet doen om de executieve functies en motivatie van mijn leerlingen te stimuleren, zodat ze zelfstandig met de lesstof aan de gang gaan?

Wat komt aan bod?
 • Wat je als docent wel kan doen en niet moet doen om leerlingen te motiveren. 
 • Hoe je leerlingen helpt om zijn/haar eigen leerproces te sturen.
 • Hoe je leerlingen helpt om succeservaringen op te doen.
 • Welke manieren van leren helpen (en welke andere manieren niet, of averechts werken). 

En verder: praktische handvatten en oefenmateriaal om de kennis toe te passen in de praktijk

Opbouw workshopreeks

Bijeenkomst 1 – Ik kan het: succes is de aanjager van motivatie. Hoe zorg ik ervoor dat leerlingen succes ervaren?

Bijeenkomst 2 – Ik kan het zelf: welke studiemethoden werken het best? Hoe kan ik de leerlingen daarin begeleiden?

Bijeenkomst 3 – Ik voel me verbonden: hoe betrek ik leerlingen tijdens de les in het leerproces? Hoe zorg ik ervoor dat de leerlingen thuis gemotiveerd met de lesstof aan de slag gaan?

Voor alle workshops geldt:
 • Voor primair, voortgezet onderwijs, MBO, HBO en WO.
 • Maximaal 10 personen.
 • Duur bijeenkomst is 1,5 – 2 uur. 
 • De workshops bestaan uit minimaal 2 bijeenkomsten. Zo kan het geleerde in praktijk gebracht worden. Tijdens de tweede bijeenkomst worden de praktijksituaties als casus besproken.  
 • De bijeenkomsten kunnen los van elkaar geboekt worden.

Meer informatie? Neem contact op