Leren en ontwikkelen, een activiteit die tegenwoordig niet voorbij is als studenten van school komen en een baan vinden. Als burger wordt men steeds meer aangesproken als individu en in veel verschillende situaties zelfstandig kunnen handelen en verantwoordelijkheid kunnen nemen. Daarnaast dwingen snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen mensen te blijven leren en te ontwikkelen. Met de komst van nieuwe technologie, zoals kunstmatige intelligentie, zullen die ontwikkelingen steeds sneller gaan.

Effecten goede zelfsturing

Het leerproces zal niet in een schoolse setting plaatsvinden, maar op het werk zelf. Dat betekent dat men weinig of geen begeleiding zal krijgen bij het leer- en ontwikkelproces en dat men goede zelfsturende vaardigheden nodig heeft. Nu men steeds meer thuis moet werken, wordt het belang van zelfsturing onderstreept. Daarnaast bevordert een goed ontwikkelde zelfregulatie niet alleen schoolsucces, maar ook succes in andere domeinen van het leven, zoals relaties en werk (Ryan & Deci, 2000).

Wat is zelfsturing?

Wat houdt zelfsturend vermogen in? Dawson en Guare (2016) hanteren een brede definitie: ‘het intern aangestuurde vermogen om affect, aandacht en gedrag te reguleren om effectief te kunnen reguleren op zowel externe omgevingseisen.’ Smidts (2018) ziet zelfsturing als het vermogen om effectief je gedrag te sturen, zodat je het beste uit jezelf en je interactie met anderen kunt halen. Zelfsturing wordt aangestuurd door hersenprocessen die met de verzamelnaam ‘executieve functies’ wordt geduid. Surma et al. (2019) stellen dat zelfregulerende personen uitgerust zijn met kennis en vaardigheden die hen helpen te bepalen wat en hoe zij moeten leren en hoe ze hun leerproces kunnen evalueren en bijsturen. 

In het onderstaande document is een beknopt overzicht te vinden van de componenten die bijdragen aan zelfsturing.

Bronnen

Dawson, P. & Guare, R. (2016). Executieve functies bij kinderen en adolescenten. Amsterdam: Hogreve. 

Kirschner, P. A. https://www.innovatiefinwerk.nl/sites/innovatiefinwerk.nl/files/field/bijlage/rapport_paul_kirschner_nsvp_-_herzien_dec._2017_2.pdf

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_SDT.pdf

Smidts, D. (2018). Zelfsturing in de klas. Amsterdam: Nieuwezijds.

Surma et al. (2019). Wijze lessen. Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek. Meppel: Ten Brink uitgevers.