Aanmelding

Telefonisch

Als u uw zoon/dochter telefonisch aanmeldt, zal gevraagd worden naar de reden van de begeleiding. Ook wordt aanvullende informatie gegeven en eventueel een afspraak gemaakt voor een intake.

Schriftelijk

Als u uw zoon/dochter schriftelijk aanmeldt, zal telefonisch contact met u worden opgenomen om een afspraak te maken voor een intake.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt voortgeborduurd op wat tijdens het eerste contact besproken is. Er wordt o.a. gevraagd naar:

 • wat het probleem is.
 • wat de mogelijke oorzaak is.
 • hoe uw zoon/dochter leert.
 • en of uw zoon/dochter last ondervindt van andere zaken die het leren belemmeren, zoals AD(H)D en dyslexie.

Daarnaast willen we uw zoon/dochter tijdens het gesprek leren kennen en ervaren of er een klik is.

Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk. Alleen de betreffende begeleider wordt op de hoogte gesteld van de inhoud van het gesprek.

Verder:

 • spreken we wederzijdse verwachtingen uit.
 • maken we afspraken over de inhoud en de omvang van de begeleiding.
 • bespreken we het contact met en inzage van toetsen op school.
 • bespreken we of het zinvol is dat uw zoon/dochter in de eerste maand een aantal keer naast de één op één begeleiding, zelfstandig huiswerk komt maken. Dan kan de begeleider meekijken met hoe de leerling leert.

Als na de intake nog aanvullende vragen zijn wordt contact met u opgenomen. Daarnaast kan gevraagd worden of u aanvullende vragenlijsten in wil vullen.

Hoe verder

De begeleiding bestaat uit 4 fasen:

 1. maken van een plan van aanpak en doel
 2. evaluatie van de begeleiding
 3. doorgang van de begeleiding
 4. afbouw en stoppen

Na ongeveer vier weken is er een evaluatie van de begeleiding. Daarin blikken we terug op het doel en de begeleiding tot nu toe; voldoet de begeleiding aan wat we voor ogen hadden? Verder wordt de frequentie van begeleiden besproken. Tot slot bespreken we de behaalde cijfers.

Als er bijzonderheden zijn, wordt er eerder contact opgenomen.

Pedagogische visie

Naast inhoudelijke begeleiding is er aandacht voor het onderstaande pedagogische aspecten.

Wie de leerling als persoon is

Als de leerling beter begrijpt wie hij is, wat zijn interesse is en hoe hij leert, kan hij dat inzetten om makkelijker en efficiënter te leren. Bijvoorbeeld als een leerling boos, geïrriteerd of vrolijk is, heeft dat invloed op de efficiëntie van leren. Ook het tijdstip van de dag maakt uit hoe prettig een leerling leert. De een wil direct uit school het huiswerk afhebben en de ander wil liever een grote pauze en na het avondeten aan de slag gaan.

Tijdens de begeleiding (meestal bij het evalueren van de planning) komen dit soort zaken aan bod. In het boekje ‘studietips’ wordt expliciet aandacht besteed aan wie de leerling is.

Motivatie

Voldoende motivatie is de basis om je te ontwikkelen. We werken aan de motivatie van leerlingen door:

 • De leerkuil te bespreken en aan te geven dat leren moeilijk is, maar ook dat je het makkelijker kunt maken.
 • Begrippen fixed en growthminset te bespreken.
 • Te bespreken waar leerlingen trots op zijn, goed in zijn en wat ze al wél bereikt hebben. Iedereen is ergens goed in!
 • Regelmatig hun doel door te nemen en erop te reflecteren.
 • Richten op succeservaringen. Dat kan succes zijn in goed leergedrag of het behalen van een goed cijfer.
 • Welke invloed de leerling heeft op een zo goed mogelijk resultaat (en welke invloed niet) en hoe de leerling zijn/haar verantwoordelijkheid kan nemen.
Zelfsturing

Zelfsturing hangt nauw samen met succes in het onderwijs (Tetering, 2018). Hoe beter de zelfsturing van een leerling is, hoe hoger de kans op goede resultaten.

Zelfsturing houdt o.a. in dat leerlingen, voordat ze met een activiteit (leer-maakwerk) beginnen, een doel stellen en plannen. Dat ze tijdens de taak voldoende aandacht hebben, de juiste leerstrategie inzetten en zichzelf monitoren. Om af te sluiten met een evaluatie en eventueel hun (leer)gedrag aanpassen.

Hierbij komen diverse belangrijke executieve vaardigheden om de hoek kijken. Hoe we aandacht schenken aan executieve vaardigheden, wordt in het onderstaande kopje uitgelegd.

Executieve vaardigheden

De ontwikkeling van (bepaalde) executieve vaardigheden begint al in de babyperiode, maar tijdens de adolescentieperiode komt de rijping pas goed op gang. Bij de ene leerling begint de rijping eerder en verloopt sneller dan bij een andere leerling. Elke leerling is erbij gebaat als de ontwikkeling van die functies ondersteunt worden.

We ontwikkelen die vaardigheden door

Meer over executieve vaardigheden.

Gezonde leefwijze

Alle onderstaande ontwerpen worden besproken tijdens het opstellen, bespreken en evalueren van het doel van de leerling.