Leerlingen worden aangemoedigd om hun huiswerk zelfstandig na te kijken en te analyseren welke opgaven goed en niet goed zijn. Daarna kijken ze waarom het antwoord goed of fout was. Verder worden ze gestimuleerd om te noteren wat ze de volgende keer anders of beter kunnen doen en waar ze op moeten letten als ze nog zo’n soort opgave krijgen.

Kortom leerlingen worden aangemoedigd om na het huiswerk maken en leren hun prestatie te analyseren en evalueren en er van te leren.