(Reken)opgaven worden op een gestructureerde manier aangepakt, zodat leerlingen gestimuleerd worden om informatie te organiseren en overzichtelijk op te schijven en uit te werken.