Een goed cijfer hangt af van

Zelf invloed op

 • Hoe goed je geleerd hebt
  • Op tijd
  • Alle leerstof
  • Voldoende geoefend
  • Grip op de leerstof
  • Actief leren/passief leren
  • Leerstrategie
 • Omstandighede het leren
  • Motivatie 
  • Rust/onrust
  • Hoeveelheid afleiding
  • Voldoende slaap
  • Voldoende beweging
 • Heb je alles genoteerd wat je moest noteren op de toets
  • Berekeningen opgeschreven
  • Eenheden opgeschreven
  • Je antwoord goed geformuleerd 
  • De vraag/opgave geanalyseerd

Geen invloed op

 • Hoe de toets in elkaar zit
  • Wat er op de toets teruggevraagd wordt
  • Hoe talig de toets is (veel of weinig tekst)
 • Moeilijkheidsgraad van de toets
 • Omstandigheden tijdens de toetsafname
  • Rustig en stil
  • Onrustig
 • Hoe streng de docent rekent
 • Hoeveelheid tijd je hebt voor de toets

Deels invloed op 

 • Of je de leerstof voldoende begrijpt
 • Hoe je je voelde tijdens de toets
  • Onzeker
  • Zeker
  • Fit/energiek
 • Hoe leerstof teruggevraagd wordt
 • Contact met de docent