Tijdens de eerste lessen wordt geanalyseerd hoe de leerling de lesstof voor de diverse vakken verwerkt. Verder stelt de leerling een doel op en wordt een plan van aanpak gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met toetsen die de leerling heeft. Samen met de leerling wordt overlegd wat prioriteit heeft.