Leerlingen werken volgens stappenplannen en  worden zodoende gemotiveerd om eerst na te denken voordat ze antwoord geven/opschrijven in plaats van op te schrijven wat ze op dat moment denken.