Leerlingen succes laten ervaren is een van de belangrijkste zaken tijdens begeleiding. Daardoor krijgen leerlingen het gevoel dat ze competent zijn. Volgens de onderzoekers Deci en Ryan is dat een van de drie basisbehoefte van mensen (de andere twee zijn ‘autonomie’ en ‘verbondenheid’). Een succeservaring kan een goed cijfer of een voldoende zijn. Maar het is ook het gevoel dat je de leerstof begrijpt of makkelijker leert. Tijdens de begeleiding bespreken we wat succes voor de leerling betekend. Daar werken we naar toe.