Wat gebeurde er met je en welke gedachten had je toen het lastig werd met huiswerk maken? Toen de moeilijkheidsgraad toenam of toen je langer bezig was met je huiswerk dan gedacht? Door dit soort vragen te bespreken krijgen leerlingen inzicht in hun emoties. Daarnaast wordt besproken hoe ze met die emoties om kunnen gaan.