“Ik ben echt niet goed in wiskunde; ik leer het nooit!” “Ik kan wel een voldoende voor natuurkunde halen, maar dan moet ik wel hard werken.” Deze uitspraken heb je vast wel eens gehoord of zelf gezegd. Het gaat over hoe je tegen leren aankijkt. Kun je iets ‘gewoon’ wel of niet? Die overtuiging hoort bij een fixed mindset; een vaste overtuiging over leren. Of kun je alles leren als je de juiste begeleiding krijgt en op de juiste manier leert? Die denkwijze hoort bij een growth mindset; een groeiovertuiging. Leerlingen die een growth mindset hebben, hebben een grotere kans op goede resultaten. Ze zijn namelijk gemotiveerder om harder te werken en bereid om te reflecteren op hun manier van leren en die manier aan te passen.