In de periodes tussen de evaluatie begeleiden we de leerling zoals in het plan van aanpak staat. Als er bijzonderheden zijn, worden de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gesteld.