Kan jij goed leren, maar haal je toch onvoldoendes omdat je moeite hebt een antwoord formuleren? Of haal je onvoldoendes voor Engels leesvaardigheid? Schrijf je in voor één van de korte trainingen leerstrategieën!

De trainingen zijn bedoeld voor leerlingen die goed mee kunnen komen op school, maar moeite hebben met bepaalde vaardigheden. Ze duren kort; een of twee dagdelen. Daarna heeft de leerling voldoende handvatten om zelfstandig thuis aan de slag te gaan. Om de zaag scherp te houden en de vaardigheid beter onder de knie te krijgen is het mogelijk om na de training een aantal keer (bijvoorbeeld eens in de twee weken) een afspraak te maken. Tijdens die één op één begeleiding evalueren we wat de leerling geoefend heeft en bekijken we hoe de leerling de vaardigheid nog beter onder de knie kan krijgen.

Hieronder staan de trainingen die we aanbieden.

Examentraining

Nog maar drie maanden: dan beginnen de examens! Wil je extra ondersteuning in een examenvak of -onderwerp? Of wil je leren hoe je bepaalde soorten vragen moet beantwoorden? Neem contact op en vraag wat mogelijk is.


Trainingen leerstrategieën

Training 1

Opgaven beantwoorden – Exacte vakken (wiskunde A en B, natuurkunde, scheikunde en economie)

 • Voor wie: leerlingen uit klas 1 t/m 6, niveau TL t/m VWO
 • Waar: HogerOp, Oudestraat 218-220
 • Wanneer:
  • 1etraining meivakantie donderdag 25 april 13.30-16.00 uur
  • 2etraining meivakantie donderdag 2 mei 13.30-15.30 uur

Wat leer je?

 • Hoe jij leert en wat een goede wetenschappelijke manier van leren is
 • Begrijpen van een rekenopgave
 • Hoe je stap voor stap de informatie uit een opgave haalt
 • Hoe je stap voor stap de opgave oplost
 • Meer informatie? Neem contact op!

Training 2

Opgaven beantwoorden – Maatschappijvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, economie en biologie)

 • Voor wie: leerlingen uit klas 1 t/m 6, niveau TL t/m VWO
 • Waar: HogerOp, Oudestraat 218-220
 • Wanneer:
  • 1etraining meivakantie donderdag 25 april 10.00-12.30 uur
  • 2etraining meivakantie donderdag 2 mei 10.00-12.00 uur

Wat leer je?

 • Hoe jij leert en wat een goede wetenschappelijke manier van leren is
 • Bronnen, tabellen en grafieken begrijpen
 • Hoe je stap voor stap een open opgave beantwoordt, zonder dat je een hele lap tekst schrijft. Zo kom je niet meer in tijdnood.
 • Meer informatie? Neem contact op!

Er is aandacht voor de onderstaande soort vragen

 • Oorzaak-gevolgrelatie
 • Juist/onjuist vragen
 • Beweringen en/of stellingen
 • Beredeneren
 • Reden geven voor een bepaald verschijnsel of oorzaak
 • Geef aan op welke wijze…
 • Beschrijf…

Training 3

Leesvaardigheid (examen) Engels

 • Voor wie: leerlingen uit klas 3 t/m 6, niveau TL t/m VWO. (leerlingen die leestoetsen krijgen die lijken op examenopgaven).
 • Waar: HogerOp, Oudestraat 218-220
 • Wanneer:
  • 1etraining meivakantie vrijdag 26 april 10.00-12.30 uur
  • 2etraining meivakantie vrijdag 3 mei 10.00-12.00 uur

Wat leer je?

 • Hoe jij een toets of examen Engels leesvaardigheid voorbereidt en wat een goede wetenschappelijke verantwoorde manier van voorbereiden is
 • Hoe je een tekst het beste kan lezen en analyseren
 • Hoe je verschillende soorten vragen beantwoord
  • Open vragen
  • Meerkeuzevragen
  • Beweringen en stellingen
  • Gatenvragen
 • Meer informatie? Neem contact op!

Training 4

Leesvaardigheid (examen) Nederlands

 • Voor wie: leerlingen uit klas 3 t/m 6, niveau TL t/m VWO. (leerlingen die leestoetsen krijgen die lijken op examenopgaven).
 • Waar: HogerOp, Oudestraat 218-220
 • Wanneer:
  • 1etraining meivakantie vrijdag 26 april 13.30-16.00 uur
  • 2etraining meivakantie vrijdag 3 mei 13.30-15.30 uur

Wat leer je?

 • Hoe jij leert en wat een goede wetenschappelijk verantwoorde manier van leren is
 • Hoe je een tekst het beste kan lezen en analyseren
 • Hoe je verschillende soorten vragen het beste kan beantwoorden
  • Verbanden en signaalwoorden
  • Onderwerp
  • Hoofdgedachte
  • Open vragen
 • Meer informatie? Neem contact op!
Praktische informatie

Deze informatie geldt voor alle trainingen

 • Koffie, thee, fris en versnaperingen zijn aanwezig.
 • Voorafgaand aan de training vult de leerling een vragenlijst in en neemt die mee naar de training. De vragenlijst krijgt de leerling en ouder(s)/verzorger(s) via mail.
 • De leerling neemt zelf mee:
  • Zijn/haar boeken van de vakken, zodat hij/zij op zijn/haar niveau kan oefenen
  • Schrijfgerei en papier
 • Na de begeleiding krijgt iedere leerling een mapje met daarin de handvatten van de training mee.
 • 2 bijeenkomsten
  • 1ebijeenkomst 2 uur
  • 2ebijeenkomst 2,5 uur
  • Totaal 4,5 uur
  • 79,00 incl. BTW
  • Geen extra kosten
 • Betaling: via factuur voorafgaand aan de training. De betaling dient 14 dagen na het ontvangen van de factuur overgemaakt te zijn.
 • Algemene voorwaarden: klik hier
 • De trainingen gaan door bij minimaal 4 leerlingen.
 • De groepsgrootte per training is maximaal 6 leerlingen.