Executieve vaardigheden zijn te vergelijken met een dirigent; ze zijn nodig om activiteiten te plannen en aan te sturen. Ook zorgen ze voor efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag. Peg Dawson en Richard Guare (2009) onderscheiden elf soorten. Lees hier meer over de executieve vaardigheden.

Volgens recent onderzoek van Marleen van Tetering (2008) hangen goede resultaten o.a. samen met zelfregulatie. Zelfregulatie is een combinatie van verschillende executieve vaardigheden

Volgens het SLO hangt zelfregulatie in het onderwijs samen met:

  • Voor een opdracht: doelen stellen en plannen
  • Tijdens een opdracht: focusstrategiegebruik en monitoring
  • Na een opdracht: evalueren en eventueel gedrag aanpassen