Haal je lage cijfers en weet je niet goed wat de oorzaak is? Ging het leren op de basisschool je makkelijk af, maar op het voortgezet onderwijs niet? Dan is studiecoaching wellicht een oplossing!

In 4 à 5 contactmomenten van een uur brengen we je manier van leren en alle andere zaken die je cijfer kunnen beïnvloeden in kaart. Vervolgens kijken we hoe je je manier van leren aan kunt passen om de kans op betere resultaten te verhogen.

Wat doen we?

  • We nemen per vak en per vaardigheid door hoe jij dat op dit moment leert
  • We bekijken hoe jij controleert of je de leerstof daadwerkelijk kent
  • We bekijken wat je (nog) kunt verbeteren aan je leerwijze
  • We maken afspraken over hoe je je manier van leren gaat verbeteren