Deci en Ryan zijn een van de auteurs van een motivatietheorie. Zij hebben wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoe men iemand kan motiveren. Hun theorie noemen we de zelfdeterminatie theorie en speelt in op de intrinsieke motivatie; de motivatie die uit de mens zelf komt (1985; 2000). De theorie speelt in op de psychologische basisbehoefte van de de mens, namelijk:

  • Autonomie. De leerling heeft de vrijheid om een activiteit naar eigen inzicht te kunnen uitvoeren en heeft invloed op wat hij/zij doet.
  • Gevoel van competentie. Het vertrouwen dat de leerling moet hebben in eigen kunnen.
  • Relatie, sociale verbondenheid. De verbondenheid met de omgeving, ofwel vertrouwen hebben in anderen. En een positief klimaat in de klas; leerlingen moeten zich vrij voelen om vragen te stellen en niet bang zijn om fouten te maken (Verbeeck, 2010).